Regler for anlægning af faskine

Et faskineanlæg er blevet et populært valg grundet de økonomiske fordele der er ved at vælge det til f.eks. en sommerhusgrund, hvor det er meget dyrt at koble sig på kloaksystemet. Men når du gerne vil anlægge en faskine er der selvfølgelig nogle ting du skal være opmærksom på.

Afstand til nærliggende ting

En af de vigtigste regler du skal være opmærksom på er at der er meget specifikke krav til hvilket afstand der skal være mellem faskinen nærliggende ting, herunder:

  • Afstand til drikkevand
  • Afstand til vandløb, søer, havet
  • Afstand til bygninger
  • Afstand til skel f.eks. til nabo

Afstandskravet til de forskellige ting er et af de vigtigste at være opmærksom på ved etablering af faskine. Men du skal selvfølgelig også være OBS på de følgende regler i dette indlæg.

Forskellige regler fra kommune til kommune

Når det kommer til lokale byggerier og modifikationer på bygninger og grunde, så er der stadig stor forskel på tilladelser og krav i forskellige kommuner. Derfor skal du også være særligt opmærksom på hvad der gør sig gældende i din kommune, hvis du vil anlægge en faskine på en grund du ejer.

Det kan typisk være den type tag du har der afgør om du må anlægge en faskine el. hvilket type nedløbsrør. Her er det særligt ved materialerne zink og kobber der er stor forskel fra kommune til kommune.

Andre faskine regler

Hertil kommer en række andre regler du skal have styr på, hvor nogle af reglerne er du nok klar over, mens andre er lidt mere kompliceret.

  • Faskinen må kun være placeret på grund du selv ejer og ikke gå ind over nabogrund el. kommunalt ejet grund.
  • Der må kun ledes regnvand ned i faskinen, ikke spildevand el. anden form for forurenet vand.
  • Du skal over for kommunen kunne gøre rede for hvor vandet kommer fra.
  • Faskinen skal have en størrelse der svarer til krav i vejledningen Norm for afløbsinstallationer.
  • Der må ikke ledes mere nedbør i faskinen end den er lavet til at håndtere.

Som du nok kan konkludere på nuværende tidspunkt er der rigtig mange ting der skal være styr på, og sågar skal kommunen indover. Det kan altså godt betale sig at hyre professionelle til at installere en faskine.